VII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

Zapraszamy na kolejny cykl wykładów w ramach seminarium pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”. Organizatorami tej edycji są: Centrum Studiów Zaawansowanych, Wydział Zarządzania oraz Centrum Informatyzacji PW, a współorganizatorem Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Wykłady rozpoczniemy 7 marca br.

PLakat 7 seminarium z programem wykładów

Planujemy następujące prelekcje:

Czy jest możliwe stworzenie efektywnego systemu wspierania rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym

Wykładowca: Dionizy Smoleń
Dyrektor w PWC

Termin i miejsce: 7 marca 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Modelowanie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach budowlanych

Wykładowca: dr inż. Eryk Głodziński
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji

Termin i miejsce: 21 marca 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego

Wykładowca: dr inż. Piotr Kisielewski
Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Termin i miejsce: 25 kwietnia 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Zarządzanie publiczne – między naukami o administracji a naukami o zarządzaniu

Wykładowca dr hab. Marek Ćwiklicki na tle ekranu z prezentacją

Wykładowca: dr hab. Marek Ćwiklicki
Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomiczneog w Krakowie

Termin i miejsce: 9 maja 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Informatyzacja uczelni publicznej – ujęcie modelowe

Wykładowcy: Andrzej Zajkowski, Janusz Stańczak
Centrum Informatyzacji PW 

Termin i miejsce: 23 maja 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 3.07

Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Kierownik Katedry Energetyki Wodorowej Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej

Termin i miejsce: 6 czerwca 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Plakat 7 seminarium

PLakat 7 seminarium z programem wykładów