Seminarium „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”

Modelowanie struktury krystalicznej i dynamiki jonów w przewodnikach jonów tlenu

Wykładowcy: dr inż. Wojciech Wróbel, mgr inż. Marcin Kryński
Zakład Joniki Ciała Stałego,  Wydział Fizyki PW

Termin i miejsce: 3 marca 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW

Platforma SAP HANA - nowy paradygmat modelowania inżynierskiego i biznesowego

Wykładowca: dyr. Andrzej Frydecki
Customer Solution Manager, SAP Polska Sp. z o.o.

Termin i miejsce: 17 marca 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW

Potencjał współpracy ICM z Politechniką Warszawską

Wykładowca: prof. dr hab. Marek Niezgódka
Dyrektor ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)
Uniwersytet Warszawski

Termin i miejsce: 31 marca 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW

Internet produkcyjno-logistyczny – budowa sieci semantycznej z zastosowaniem inżynierii ontologii i mereotopologii czasoprzestrzennej – podejście eScop

Wykładowca: dr inż. Stanisław Strzelczak
Wydział Inżynierii Produkcji PW

Termin i miejsce: 14 kwietnia 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW

Przełom w modelowaniu form przestrzennych. Cyfrowa kreacja, symulacja, optymalizacja i ewaluacja w dziedzinie architektury - kontynuacja

Wykładowca: dr hab. inż. arch. Jan Słyk prof. nzw. PW
Wydział Architektury PW

Termin i miejsce: 28 kwietnia 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW

Modelowanie wielkoskalowe w projektowaniu nowoczesnych materiałów inżynierskich

Wykładowca: dr inż. Tomasz Wejrzanowski
Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Termin i miejsce: 12 maja 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW

Modele ilościowe i jakościowe w diagnostyce procesów przemysłowych

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
Dyrektor Instytutu Automatyki i Robotyki, Wydział Mechatroniki PW

Termin i miejsce: 26 maja 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW