VI Seminarium - „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”

Przed nami kolejne seminarium pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego". Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji, będą kontynuować tę inicjatywę od dnia 11 października 2016 r. Serdecznie zapraszamy na nowy cykl wykładów o tej tematyce.

Plakat seminarium z programem wykładów

Program i treść wykładów

Nowoczesne technologie jako podstawa modelowania procesów w polskim leśnictwie.

Wykładowca: mgr inż. Radomir Bałazy
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa

Termin i miejsce: 11 października 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Współczesne wyzwania metodologii nauk o zarządzaniu

Wykładowca: prof. dr hab. Marek Lisiński
Kierownik Katedry Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Koreferent: Prof. Katarzyna Szczepańska, Moderator: Prof. Grażyna Gierszewska

Termin i miejsce: 25 października 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej. Zastosowanie symulacji, jako narzędzia weryfikacyjnego

Wykładowcy: prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, dr hab. inż. Damian Krenczyk

Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

Termin i miejsce: 8 listopada 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Modelowanie funkcji i procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacji wizualnej

Wykładowcy: 

dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr Zbigniew Twardowski, Prezes Zarządu S4BI

dr Witold Aleksander Cempel, Cempel Consulting

mgr inż. Dawid Dąbal, Cempel Consulting

Termin i miejsce: 22 listopada 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa?

Wykładowca: dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. PW
Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Termin i miejsce: 6 grudnia 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Era „post lithium” - możliwe ścieżki rozwoju technologii magazynowania energii

Wykładowca: dr hab. inż. Marek Marcinek
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Termin i miejsce: 10 stycznia 2017 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Cognitive computing w zarządzaniu

Wykładowca: dr Andrzej Wodecki
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Termin i miejsce: 24 stycznia 2017 r. g. 15:00-16:00, budynek CZIiTT, sala 4.01

Nowe spojrzenie na kodowanie i przetwarzanie informacji trójwymiarowej - wykład odwołany

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Termin i miejsce: 

Z przyczyn niezależnych od organizatora, seminarium zostało odwołane.