Seminaria Naukowe

Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Informatyzacji PW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w cyklu spotkań seminaryjnych w roku akademickim 2022/2023. Spotkania w semestrze zimowym będą realizowane w trybie zdalnym na platformie wideokonferencyjnej MSTeams. Na każde wydarzenie wymagana jest osobna rejestracja.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zostały zaplanowane następujące spotkania:

Termin Prelegent Afiliacja Tematyka
18.10.2022 Dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Agile Project Management and Complexity. A Reappraisal.
22-23 11.2022 Prelegenci Konferencji Politechnika Warszawska DEMIST’22 – Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology.
13.12.2022 Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wschodzące technologie dla realizacji procesu badawczego.
17.01.2023 Dr hab. Janusz Lichtarski, prof. UEW Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Paradoksy w zarządzaniu strategicznym.

W celu otrzymania linku z dostępem do spotkania seminaryjnego, organizowanego na platformie MSTeams, wymagana jest rejestracja na każde indywidualne wydarzenie poprzez formularz rejestracyjny (umieszczony w tabeli przy danym spotkaniu) lub rozsyłany wraz z zaproszeniem na dane wydarzenie. Więcej informacji na temat Seminarium Naukowego znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.wz.pw.edu.pl/Nauka/Seminarium-Naukowe-Wydzialu-Zarzadzania

Organizacja merytoryczna:

Wydział Zarządzania PWCentrum Informatyzacji PW

Plakat Seminarium Naukowego 2022/2023 z terminarzem wykładów

Programy i materiały z ubiegłych seminariów

XIII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

XII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

XI Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

X Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

IX Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

VIII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

VII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

VI Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

V Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

IV Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

III Seminarium - Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

II Seminarium - Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego.

I Seminarium - Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania informatyki obsługującej takie zadania