V Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

Plakat z programem wykładów piątego seminarium

Program i treść wykładów

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji

Wykładowca: dr hab. Marek Kowalski, prof. UKSW
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Termin i miejsce: 8 marca 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Wizualna analiza danych i modelowanie wizualne: wyzwania i paradygmaty przyszłości

Wykładowca: mgr Bartosz Borucki
kierownik Laboratorium Analizy Wizualnej
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

Termin i miejsce: 22 marca 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Od wymagań do Javy w mgnieniu oka. Modelowanie oprogramowania w praktyce

Wykładowca: dr hab. inż. Michał Śmiałek, prof. nadzw., PW
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Termin i miejsce: 5 kwietnia 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Ewolucja modeli biznesowych z wykorzystaniem Big Data

prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Termin i miejsce: 19 kwietnia 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Komputerowe wspomaganie twórczości organizacji

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Termin i miejsce: 10 maja 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Chmura 2.0

Wykładowca: Jarosław Sokolnicki
Director Business Development at Microsoft

Termin i miejsce: 24 maja 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Model referencyjny foresightu gospodarczego

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Termin i miejsce: 7 czerwca 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01