Wizualna analiza danych i modelowanie wizualne: wyzwania i paradygmaty przyszłości

Wykładowca: mgr Bartosz Borucki
kierownik Laboratorium Analizy Wizualnej
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

Termin i miejsce: 22 marca 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Techniki wizualizacji danych, zarówno w zakresie analizy wizualnej jak i modelowania wizualnego, mają już swoje dobrze ugruntowane miejsce w świecie naukowym i analitycznym. Czy miejsce to jest bezpieczne? W świetle postępu technologicznego, cyfrowego świata, zalewu informacji i nowych oczekiwań, stajemy przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Nie tylko w warstwie sprzętowej i narzędziowej, ale przede wszystkim na poziomie metod, algorytmów i samych paradygmatów. W ramach seminarium zapoznamy słuchaczy z podstawowymi koncepcjami analizy wizualnej, modelowania wizualnego i samych technik wizualizacyjnych oraz odpowiemy na pytanie dlaczego wizualizacja jest tak potężnym narzędziem. Omówione też zostaną najważniejsze paradygmaty w celu skonfrontowania ich z dzisiejszą rzeczywistością. Zarysujemy najważniejsze wyzwania stojące przed modelowaniem wizualnym i analizą wizualną, oraz spróbujemy zarysować ścieżki przyszłości dla renesansu dziedziny.

Prezentacja z wykładu (pdf, 1,88 MB)