Aktualności

Prace modernizacyjne

W dniu 18.11.2021 w godzinach 4 - 7 rano planowana jet aktualizacja oprogramowania na urządzeniach szkieletowych. Mogą wystąpić przerwy w dostępie do Internetu oraz w połączeniach wewnątrz PW.

Platformy dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

Opublikowano: 01.10.2021

W roku akademickim 2021/2022 rozwijamy narzędzia elektroniczne do obsługi dydaktyki: Moodle ePW, MS Teams oraz USOSWeb. Ich celem jest wsparcie zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich w procesie komunikacji, każde z nich ma jednak swoją indywidualną charakterystykę oraz przeznaczenie.

Prace serwisowe

W dniu 23.09.2021 r. pomiędzy godzinami 5:00 a 7:00 rano będą wykonywane prace sieciowe, które spowodują przerwy w łączności Politechniki ze światem.

Prace mają na celu włączenie w sieć PW centralnego firewalla. Wykonane prace nie powinny spowodować zmian w dostępach z Internetu do sieci PW oraz z sieci PW do Internetu.

Przygotowanie środowiska Moodle do nowego roku akademickiego 2021/2022

W dniu 20.09.2021 r. udostępniona zostanie nowa platforma Moodle dedykowana przedmiotom realizowanym w roku akademickim 2021/2022.

Dotychczas używana platforma https://moodle.usos.pw.edu.pl zostanie zarchiwizowana, a jej miejsce zastąpi nowa instancja.

W związku z pracami serwisowymi w dniu 20.09.2021 r. platforma https://moodle.usos.pw.edu.pl będzie niedostępna. Od dnia 21.09.2021 r. będzie możliwe zakładanie kursów na nowej platformie poprzez USOSweb.

Prace konserwacyjne - 24.08.2021 (wtorek)

Opublikowano: 23.08.2021

W dniu 24.08.2021 od godziny 20:00 do 22:00 planowane są prace konserwacyjne w związku z tym wystąpi brak dostępu do usługi Sharepoint Server 2019 (docs.pw.edu.pl).

Planowane prace serwisowe w dniu 29.07.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.07.2021 r. od godz. 8.00 będzie przeprowadzany upgrade systemu USOS wraz aplikacjami stowarzyszonymi (USOSweb, SRS, Ankieter, APD, USOSapi). W czasie prac serwisy USOS będą niedostępne.

Rozbudowa Portalu Pracowniczego PW

W Portalu Pracowniczym PW została rozszerzona funkcjonalność obsługi wniosków o nieobecność.

Legitymacje

Wszelkie kwestie dot. legitymacji  należy kierować pod nowy adres: ul. Noakowskiego 20 klatka A I piętro pok. 105.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją - nagranie i materiały ze spotkania

Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego

Zachęcamy osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, na którym zaprezentowane zostały założenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Politechnice Warszawskiej oraz system EZD PUW, do zapoznania się z nagraniem wideo ze spotkania oraz prezentacją.

Prace konserwacyjne

W dniu 17.06.2021 planowane są prace konserwacyjne w systemie chmurowym. Mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w działaniu usługi.

Wyłączenie protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1

Mając na uwadze zakończenie wsparcia dla protokołów TLS* 1.0 i TLS 1.1, z dniem 28 lutego 2021 roku nastąpiło ich wyłączenie na serwerach Exchange poczty @pw.edu.pl.

Nowe terminy konsultacji MS Teams - edycja grudniowa

Zapraszamy na nowe terminy bezpłatnych konsultacji z zakresu MS Teams dla pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych organizowanych wspólnie z Działem ds. Szkoleń.

Spotkania online będą odbywały się w wybranych przez Państwa terminach grudniowych:

  • we wtorki od godziny 11:00, środy od godziny 11:00, oraz czwartki od godziny 11.00

od 1 grudnia do 20 grudnia 2020 roku. 

Wsparcie pracy zdalnej

Wychodząc na przeciw państwa oczekiwaniom oferujemy zestaw narzędzi wspierających pracę zdalną oraz środowisko do budowania i prowadzenia kursów.

Masowe odwołanie certyfikatów serwerowych

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zmieniło dostawcę certyfikatów dla uczelni w Polsce z Digicert na Sectigo. Spowodowało to odwołanie dużej części certyfikatów serwerowych.

Masowe odwołanie certyfikatów serwerowych

Opublikowano: 13.07.2020

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zmieniło dostawcę certyfikatów dla uczelni w Polsce z Digicert na Sectigo. Spowodowało to odwołanie dużej części certyfikatów serwerowych.

Rekomendacje w zakresie zaliczeń i egzaminów prowadzonych zdalnie

Opublikowano: 18.05.2020

  • Zawarte w niniejszym dokumencie rekomendacje zostały opracowane na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń jednostek PW.
  • Wszystkie opisane rekomendacje należy traktować jako podstawę do opracowania przez jednostki szczegółowych zasad, a przez nauczycieli akademickich rozwijania własnych metod i technik kształcenia zdalnego w zależności od specyfiki prowadzonych przedmiotów oraz liczebności grup zajęciowych.
  • Rekomendowane narzędzia informatyczne są utrzymywane przez Politechnikę Warszawską i zabezpieczone od strony technicznej i prawnej.
  • Należy pamiętać, że wprowadzenie zdalnej formy kształcenia i zaliczenia wymaga aktualizacji regulaminu przedmiotu.

"MATLAB Grader w zdalnym nauczaniu" - seminarium online dla pracowników dydaktycznych

Opublikowano: 08.05.2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w godzinnym seminarium online "MATLAB Grader w zdalnym nauczaniu" skierowanym do wykładowców oraz pracowników dydaktycznych Państwa uczelni. Bezpłatne wydarzenie odbędzie się we wtorek, 12 maja o godzinie 13:00.

MATLAB Online i MATLAB Drive - bezpłatne webinarium firmy MathWorks

Opublikowano: 01.04.2020

Obecnie niezbędne stało się wykorzystywanie technologii, które umożliwiają pracę zdalną. MathWorks opracował narzędzia do pracy w chmurze, które ułatwiają wykładowcom i studentom dostęp do nich w dowolnym czasie i miejscu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium, podczas którego omówione zostaną wspomniane narzędzia oraz ich funkcjonalności.

Seminarium „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim 2019/2020

Opublikowano: 16.01.2020

Kierownictwo Centrum Informatyzacji PW, Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Kierownictwo Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w nurcie „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. 

Czwarty wykład zimowego Seminarium

Opublikowano: 10.01.2020

Zapraszamy do uczestnictwa w czwartym wykładzie zimowego seminarium. 14 stycznia prelekcję zatytułowaną "Przedsiębiorczość akademicka - prawda czy złudzenie?" wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Makieła z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seminarium „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim 2018/2019

Opublikowano: 05.02.2019

Kierownictwo Centrum Informatyzacji PW, Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Wydziału Zarządzania PW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w nurcie „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. 

Rusza Budżet Partycypacyjny PW

Opublikowano: 26.11.2018

Politechnika Warszawska to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wykształcenie. To również centrum wspierania ambitnych i kreatywnych osób. To właśnie dla nich nasza Uczelnia uruchomiła Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej.

Pierwszy wykład X edycji Seminarium

Opublikowano: 16.10.2018

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszym wykładzie X edycji seminarium. 16 października prelekcję zatytułowaną "Koleje naprawdę wielkich prędkości" wygłosi dr inż. Andrzej Krzyszkowski.

Zmiany w logowaniu (dotyczy Studentów PW) / Login changes (applies to WUT Students)

Opublikowano: 10.10.2018

(english version) W związku z rozwojem zintegrowanej platformy informatycznej Uczelni (decyzja nr 1/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Politechniki Warszawskiej), pojawiła się konieczność ujednolicenia formatu loginów w centralnych systemach Politechniki Warszawskiej.

Możliwe utrudnienia w dostępie do systemów

Opublikowano: 09.10.2018

W związku z modernizacją infrastruktury techniczno-systemowej odpowiedzialnej za utrzymanie serwisów oraz usług, w dniu 12.10.2018 roku (piątek) od godziny 17 nastąpi przerwa w dostępie do wszystkich systemów, które utrzymuje CI. Niedogodności w dostępie mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.