Szkolenia z obsługi systemu EZD

W związku z rozpoczęciem okresu testowego systemu EZD, rozpoczynamy cykliczne spotkania szkoleniowe (realizowane w każdy wtorek i czwartek w dwóch, dwugodzinnych grupach, w zależności od rodzaju uprawnień do pracy w systemie), mające na celu zapoznanie z podstawową funkcjonalnością systemu EZD. Szkolenia dedykowane są osobom, które dotąd nie zapoznały się ze specyfiką tego oprogramowania.

  1. Spotkania szkoleniowe (realizowane w każdy wtorek i czwartek w dwóch, dwugodzinnych grupach, w zależności od rodzaju uprawnień do pracy w systemie), mające na celu zapoznanie z podstawową funkcjonalnością systemu EZD. Szkolenia dedykowane są osobom, które dotąd nie zapoznały się ze specyfiką tego oprogramowania. W celu zapisania na szkolenie, należy:
    1. wypełnić formularz zgłoszenia na szkolenie oraz wysłać go na adres projekt.ezd@pw.edu.pl za pośrednictwem dedykowanego kierownika jednostki / koordynatora EZD w Państwa jednostce;
    2. po otrzymaniu potwierdzenia, należy wybrać dogodny dla siebie termin poprzez zakładkę „Szkolenie EZD” w Portalu Pracowniczym.
  2. Uruchomiono punkt konsultacyjny, działający w każdy dzień pracujący, w godzinach 10:00 – 12:00 w sali 103, Gmach Administracji Centralnej, ul. Noakowskiego 18 / 20. Punkt dedykowany jest osobom, które już odbyły szkolenie EZD i chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat systemu;