Formularze uprawnień w systemach SAP i USOS dla nowych użytkowników systemów jak również dla użytkowników chcących rozszerzyć swoje uprawnienia.

W przypadku problemów związanych z systemami informatycznymi obsługiwanymi przez Centrum Informatyzacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: 5999@pw.edu.pl lub skorzystanie z numeru telefonu: (22) 234 + wew: 5999. --> FAQ

Centrum Informatyzacji prowadzi prace wdrożeniowe dotyczące Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA). System zostanie udostępniony wszystkim jednostkom organizacyjnym Politechniki Warszawskiej, po zakończeniu wdrożenia. System OSA będzie zintegrowany z Archiwum Prac Dyplomowych (USOS-APD). więcej...

Potencjalne przyczyny, że poczta wysłana z konta zewnętrznego (spoza systemu obsługiwanego przez CI-PW) nie dotarła do adresata są następujące:

Więcej »

Centrum Informatyzacji PW prowadzi akcję umieszczenia w Wikipedii biogramów zasłużonych profesorów, których życie i działalność powinny być upamiętnione.

Więcej »

Proponujemy Wam możliwość napisania prac dyplomowych w Centrum Informatyzacji PW.

Zapewniamy:

praktyki dyplomowe, dostęp do materiałów, opiekunów po stronie Centrum Informatyzacji.

Więcej »