Uprawnienia SAP i USOS

Formularze uprawnień w systemach SAP i USOS dla nowych użytkowników systemów jak również dla użytkowników chcących rozszerzyć swoje uprawnienia.

W przypadku problemów związanych z systemami informatycznymi obsługiwanymi przez Centrum Informatyzacji, prosimy o kontakt: 

  5999@pw.edu.pl
  (22) 234 + wew: 5999
  FAQ

System USOS jest wdrożony lub wdrażany na 14 wydziałach, gdzie studiuje obecnie ponad 25 tyś studentów.

W chwili obecnej stał się systemem dominującym na Politechnice Warszawskiej.

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza - będzie dualną kartą elektroniczną (stykowo - zbliżeniową). Posiada ona wbudowany mikroprocesor (moduł kryptograficzny), moduł pamięci oraz moduł kontroli dostępu do zasobów.

Dostęp do Portalu Pracowniczego PW jest obecnie możliwy z sieci Internet. System dostarcza następujące funkcjonalności:

  • zgłaszanie/zatwierdzenie wniosku o nieobecność, 
  • pobranie paska wynagrodzeń ( dokument zgodny z drukiem RMUA), 
  • pobranie formularza PIT-11
eduroam logo

W celu uzyskania danych logowania do sieci Eduroam, należy zalogować się do portalu USOSweb.

In order to obtain the login details for the Eduroam network, you have to log in to the USOSweb portal.