SAP FI

Moduł AA

Wniosek SAP-FI UPR-JO-1 wymaga akceptacji:

 1. Administratora merytorycznego modułu AA p. Renata Szpunar lub  p. Izabela Litwin-Słaby
 2. Kwestor PW.

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

  

Wniosek REP UPR-JO-AA-1 (nie wymaga dodatkowych akceptacji):

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany przez kierownika j.o. wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

Moduł FI

Wniosek SAP-FI UPR-JO-3 wymaga akceptacji:

 1. Administratora merytorycznego modułu FI p. Barbara Kalinowska lub p. Justyna Turowska,
 2. Kwestor PW.

ZŁOŻENIE WNIOSKU 
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

 

Poniżej zamieszczony wniosek SAP-FI UPR-JO-4 rozszerza zakres danych, do których użytkownik będzie miał dostęp podczas raportowania do projektów realizowanych na kilku j.o.. W celu uzyskania dostępu do raportów FI i/lub CO/PS należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień do raportowania w wybranych modułach.

Wniosek SAP-FI UPR-JO-4 wymaga akceptacji Kwestor PW:

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

Moduł CO/PS 

Wniosek SAP-FI UPR-JO-2 wymaga akceptacji przez administratora w zależności od zaznaczonych na wniosku uprawnień:

 1. Administrator merytoryczny modułu CO/PS p. Magdalena Jasińska lub p. Urszula Tymińska
  Administrator merytoryczny modułu CO/PS Planowanie/Budżetowanie p. Aleksandra Sapalska lub p. Joanna Bogusz 
 2. Kwestor PW.

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

Moduł SD 

Wniosek SAP-FI UPR-JO-6 wymaga akceptacji:

 1. Administratora merytorycznego modułu SD p. Monika Michalik lub p.  Jolanta Kozłowska;
 2. Kwestor PW.

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

Moduł MM

Wniosek SAP-FI UPR-JO-5 wymaga akceptacji:

 1. Administratora merytorycznego modułu MM p. Grzegorz Dadak lub p. Elżbieta Mutryn  

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

Moduł MM - Centralne zakupy

Wniosek SAP-FI UPR-JO-10A wymaga akceptacji:

Administratora merytorycznego modułu MM p. Grzegorz Dadak, p. Elżbieta Mutryn lub p. Dominika Jastrzębska

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

Moduł CA

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

Moduł KM

Wniosek SAP-FI UPR-JO-9 wymaga akceptacji:

 1. Administratora merytorycznego modułu KM p. Krzysztof Raszplewicz lub p. Tomasz Poczęsny

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)

Powrót do spisu treści