SAP-PORTAL

Dostęp do SAP PORTAL

Zachęcamy do korzystania z systemu SAP PORTAL, który został rozszerzony o poniższe funkcjonalności:

  • profil pracownika – zakładka prezentująca dane osobowe z systemu SAP HR,
  • PIT-11 – możliwość pobrania corocznego PIT-11 (gdy zostanie wygenerowany przez Dział Płac),
  • pasek wynagrodzenia – comiesięczna informacja o wypłaconym wynagrodzeniu,
  • dokumenty do pobrania – zestaw przydatnych linków do oficjalnie obowiązujących formularzy.

SAP Portal - Instrukcja logowania nowy Pracownik

Instrukcja logowania dla nowego pracownika do systemu SAP Portal.

SAP Portal - Instrukcja Wnioski urlopowe Kierownik

Aplikacje opisane w instrukcji pozwalają przełożonemu zarządzać wnioskami o nieobecność podległych mu pracowników przez SAP-PORTAL. 

SAP Portal - Instrukcja Wnioski urlopowe Pracownik

Aplikacje opisane w instrukcji pozwalają pracownikowi wysłać wniosek urlopowy, który po zaakceptowaniu przez przełożonego zostanie zapisany w systemie jako nieobecność.