Instrukcja obsługi aplikacji Plany Urlopowe – Pracownik

Aplikacja opisana w instrukcji pozwalająca pracownikowi ułożyć plan urlopowy.