Instrukcja obsługi Portalu Pracowniczego PW

Aplikacje opisane w instrukcji pozwalają pracownikowi wysłać wniosek urlopowy i wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych.