Poczta elektroniczna

Centralna poczta elektroniczna Politechniki Warszawskiej działa w konfiguracji hybrydowej i składa się z:

Co to jest konfiguracja hybrydowa poczty ?

Konfiguracja hybrydowa poczty łączy lokalną organizację Exchange Server z usługą chmurową Exchange Online, aby umożliwić bezpieczną komunikację między tymi dwoma środowiskami. Taka konfiguracja hybrydowa jest nie tylko kluczowa dla Microsoft Teams, ale także zapewnia dodatkowe korzyści związane z migracją skrzynek pocztowych do Exchange Online oraz dla hybrydowej funkcjonalności Exchange Server.

Hybrydowe połączenie Exchange Server z Exchange Online wpływa na dwa typy komunikacji:

  • istnieje przepływ poczty między obydwoma środowiskam Exchange. Oba środowiska traktują takie wiadomości e-mail jako wiadomości wewnętrzne.
  • hybrydowy dostęp klienta, który wykonuje podstawowe funkcje Exchange Server, takie jak wysyłanie zapytań o informacje wolny/zajęty lub przenoszenie skrzynek pocztowych. I właśnie ten dostęp klienta jest ważny dla Microsoft Teams uzyskującego dostęp do lokalnych skrzynek pocztowych użytkowników.

Poniższy uproszczony diagram ilustruje, w jaki sposób konfiguracja hybrydowa wiąże lokalną organizację Exchange Server z Exchange Online.