Poczta elektroniczna

Zgodnie z decyzją Rektora 1/2018 poczta @pw.edu.pl jest podstawowym medium komunikacji elektronicznej pracowników i studentów PW. Zalecanym klientem pocztowym jest Outlook (2013 lub nowszy) Z kontem pocztowym @pw.edu.pl związane są także usługi chmurowe Office 365 (Teams, Onedrive, Sharepoint Online itp.).

Adresy e-mail w formacie imie.nazwisko@pw.edu.pl (konfiguracja: Outlook/Exchange lub imap.pw.edu.pl 993 SSL, smtp.pw.edu.pl 587 SSL/TLS/STARTTLS - w zależności od systemu i klienta) są przeznaczone TYLKO dla pracowników Politechniki Warszawskiej.

ANDROID:adres e-mail: imie.nazwisko@pw.edu.pl, serwer: exchange.pw.edu.pl, domena/nazwa użytkownika: wut.pl\imie.nazwisko@pw.edu.pl

Studenci i doktoranci używają adresów e-mail w formacie usos_id@pw.edu.pl

Pracownicy, którzy nie posiadają konta i adresu e-mail typu imie.nazwisko@pw.edu.pl mogą składać wnioski o założenie takiego konta do działu ServiceDesk wysyłając email na adres: 5999@pw.edu.pl z konta pocztowego PW (Wydziału, Instytutu itp.). W e-mailu należy podać imię, nazwisko oraz numer osobowy SAP.

Dodatkowo (dotyczy TYLKO pracowników PW), w przypadku podjęcia decyzji o przejściu docelowo na utrzymanie przez CI PW rozwiązania poczty elektronicznej opartej o serwer Exchange i klienta Outlook (i/lub OWA), i związanej z tym faktem potrzeby migracji zawartości skrzynki z serwerów wydziałowych do centralnego systemu pocztowego PW, należy zgłosić ten fakt pracownikom Centrum Informatyzacji.

Po założeniu konta, osoba zgłaszająca otrzyma hasło startowe, które w pierwszej kolejności będzie musiała samodzielnie zmienić. Zmiany hasła dokonuje się po zalogowaniu na stronie: https://webmail.pw.edu.pl.  Po wykonaniu tych czynności będzie możliwe pobranie oraz aktywowanie licencji zgodne z informacją powyżej.