Poczta elektroniczna

Adresy e-mail w formacie imie.nazwisko@pw.edu.pl (konfiguracja: Outlook/Exchange lub imap.pw.edu.pl 993 SSL, smtp.pw.edu.pl 587 SSL lub TLS) są przeznaczone TYLKO dla pracowników Politechniki Warszawskiej. Studenci i doktoranci używają adresów e-mail w formacie numeralbumu@pw.edu.pl