Serwer czasu

Centrum Informatyzacji udostępnia usługę synchronizacji z własnym serwerem czasu STRATUM 1.

Serwer ten wykorzystuje dwie anteny GPS oraz wewnętrzny kwarc OCXO.
Można się z nim synchronizować wykorzystując protokół NTP pod adresem: 

time.coi.pw.edu.pl