ePUAP

Korzystanie z Platformy ePUAP w Politechnice Warszawskiej (/PW/SkrytkaESP )

1. Założenie profilu zaufanego, opis procesu po kliknięciu w poniższy link:

https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

 

2. Złożenie wniosku do Centrum Informatyzacji, zgodnie z zarządzeniem Rektora:

zarz 8_2016 (pdf, 512,71 kB)
zarz 8_2016_załacznik (pdf, 129,75 kB)

W polu Użytkownik / Jednostka Organizacyjna, wpisujemy Wydział lub Instytut na Wydziale, a dla Administracji Centralnej - Biuro lub Dział.

Kierownik jednostki organizacyjnej - kierownik jednostki wpisanej powyżej.

Dane zarejestrowanego merytorycznie administratora subkonta: to osoba, której dotyczy wniosek, która będzie używać ePUAP jako reprezentant Politechniki Warszawskiej.

Identyfikator konta, to login, jakim posługuje się powyższa osoba do logowania na platformie ePUAP. Prosimy bardzo dokładnie wypełniać to pole.

Formularz składamy w Sekretariacie Centrum Informatyzacji PW, pokój 319 w Gmachu Głównym.

3. Jeśli do pracy wymagany jest podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany), należy postąpić wg instrukcji poniżej:

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Podpis-elektroniczny

 

4. Wnioskodawca, otrzyma przez Platformę ePUAP zaproszenie do organizacji Politechnika Warszawska, które należy zaakceptować. Przy każdym następnym logowaniu do ePUAP będzie możliwość wyboru pracy jako osoba prywatna lub przedstawiciel Politechniki Warszawskiej.