ePUAP

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu — przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. 

Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc możesz z nich korzystać, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej PW to:/PW/SkrytkaESP

Korzystanie z Platformy ePUAP w Politechnice Warszawskiej.

Osoba wskazana do obsługi subkonta (skrytki) jednostki organizacyjnej, musi posiadać PRYWATNE potwierdzone Profilem Zaufanym konto na platformie ePUAP.

1. Założenie konta na ePUAP, opis procesu po kliknięciu w poniższy link:

https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

 

2. Złożenie wniosku (formularz poniżej) do Centrum Informatyzacji, zgodnie z zarządzeniem Rektora PW 73/2021 z dnia 1/09/2021, w sprawie zasad korzystania w Politechnice Warszawskiej z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Formularz (pdf, 130,38 kB)

Zarządzenie

Centrum Informatyzacji po otrzymaniu wniosku wraz z pełnomocnictwem, tworzy subkonto dla jednostki organizacyjnej. Dostęp do tego subkonta, będą posiadały osoby wskazane we wnioskach, logując się na indywidualne identyfikatory (loginy) zarejestrowane na platformie ePUAP podczas tworzenia konta i profilu zaufanego.

W polu Użytkownik / Jednostka Organizacyjna, wpisujemy Wydział lub Instytut na Wydziale, a dla Administracji Centralnej - Biuro lub Dział.

Kierownik jednostki organizacyjnej - kierownik jednostki wpisanej powyżej.

Dane zarejestrowanego merytorycznie administratora subkonta: to osoba, której dotyczy wniosek, która będzie używać ePUAP jako reprezentant Politechniki Warszawskiej.

Osobisty login do ePUAP, to login, jakim posługuje się powyższa osoba do logowania na platformie ePUAP. Prosimy bardzo dokładnie wypełniać to pole. Jeśli loguje się Pani / Pan przez bank, należy zalogować się do ePUAP i w górnym prawym rogu, rozwinąć zakładkę Zarządzanie Kontem i po jej rozwinięciu znaleźć linijkę z loginem do ePUAP.

Osoba dedykowana do obsługi ePUAP, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo Rektora.

--

Formularz składamy w ServiceDesk, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój 8.

--

3. Jeśli do pracy wymagany jest podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany), należy postąpić wg instrukcji poniżej:

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Podpis-elektroniczny

 

4. Wnioskodawca, otrzyma przez Platformę ePUAP zaproszenie do organizacji Politechnika Warszawska, które należy zaakceptować. Przy każdym następnym logowaniu do ePUAP będzie możliwość wyboru pracy jako osoba prywatna lub przedstawiciel Politechniki Warszawskiej.