Certyfikaty

Centrum Informatyzacji PW (zwane dalej Instytucją Certyfikowaną), na podstawie umowy, pośredniczy w nieodpłatnym pozyskiwaniu certyfikatów nadawanych przez Sectigo (zwanym dalej Podmiotem Certyfikującym).

  • Certyfikatów SSL dla nazw domenowych serwerów zarejestrowanych na rzecz Instytucji Certyfikowanej.
  • Certyfikatów personalnych dla pracowników Instytucji Certyfikowanej, do podpisywania i / lub szyfrowania poczty elektronicznej.

Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest do ochrony własnego klucza prywatnego oraz hasła do zarządzania certyfikatem. Osoba wnioskująca o certyfikat zobowiązana jest zadbać o prawidłowość, dokładność, prawdziwość danych podawanych we wniosku o wydanie certyfikatu. Posiadacz certyfikatu w przypadku zmiany danych lub kompromitacji klucza zobowiązany jest unieważnić swój certyfikat. Za dane zawarte w certyfikacie odpowiada osoba wnioskująca o certyfikat. 

W celu uzyskania certyfikatu, należy pobrać poniższy wniosek, wypełnić i przesłać w wersji papierowej do ServiceDesk CI, (ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa). Równocześnie skan wniosku oraz plik CSR (ang. Certificate Signing Request, który niezbędny jest do złożenia zamówienia i wystawienia certyfikatu SSL dla domeny) należy przesłać na adres e-mail ServiceDesk-u 5999@pw.edu.pl.

Do pobrania: