Podpis kwalifikowany (elektroniczny)

Składanie zamówień o wydanie/przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych.

 

Cennik (netto) obowiązujący dla pracowników PW:

Opis na okres
12 m-cy
na okres
24 m-cy
nowy podpis kwalifikowany wraz z kartą kryptograficzną 165,00 zł 175,00 zł
odnowienie podpisu na nowej karcie 140,00 zł 155,00 zł
odnowienie podpisu na dotychczasowej karcie subskrybenta 85,00 zł 100,00 zł

zdalne odnowienie podpisu kwalifikowanego (nowość !!!)

UWAGA: 1) Wymagana konsultacja telefoniczna (wew. 59-69),
celem sprawdzenia możliwości zdalnego odnowienia.
2) Zamówienie możliwe przed upływem terminu ważności 
starego certyfikatu

99,00 zł 125,00 zł
czytnik kablowy (Duży) 30,00 zł
czytnik token (Mini) 35,00 zł

 

„Z dniem 30 września 2020r. CUZ Sigillum wycofuje ze swojej oferty możliwość instalacji certyfikatu na karcie "Carbon", obsługiwanej przez program CryptoCard Suite. Dotychczas wydane certyfikaty pozostają ważne do końca okresu ważności. W celu odnowienia podpisu posiadanego na karcie "Carbon" należy zamówić nową kartę, wybierając opcję "Karta kryptograficzna duża" lub "Karta kryptograficzna mała". Nowa karta "Dark" zostanie wydana odpłatnie podczas wizyty w jednym z naszych Punktów Rejestracji, w trakcie realizacji zamówienia na podpis elektroniczny.”

W celu przedłużenia terminów ważności/wystawienia nowych podpisów kwalifikowanych należy:

 1. Pobrać z niniejszej strony formularz zamówienia (poniżej linki do pobrania wstępnie wypełnionych zamówień).
 2. Wypełnić pola zaznaczone kolorem czerwonym
 3. Wydrukować zamówienie, podpisać (wnioskodawca), wstawić pieczątkę jednostki i przekazać do podpisu kierownika jednostki organizacyjnej.
 4. Po uzyskaniu podpisu Kierownika Jednostki Organizacyjnej należy:
  1. Zeskanować formularz zamówienia do formatu PDF (o ile to możliwe w kolorze) i wysłać na adres poczty elektronicznej certyfikaty.ci@pw.edu.pl
  2. przesłać podpisany formularz zamówienia w wersji papierowej do Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do Sekcji ds. Usług Personalizacji,ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, pok. 105
 5. Po przekazaniu zamówienia, CI składa zamówienie u dostawcy podpisu kwalifikowanego.
 6. Po złożeniu zamówienia przez CI, pracownik (wnioskodawca) wskazany w zamówieniu otrzymuje drogą mailową link do przydzielonego KUPONu do wypełnienia.
 7. Wypełnić kupon na stronie internetowej usługodawcy (link otrzymają Państwo w mailu).

  Uwaga: 

  1. pracownicy dziekanatów do przedłużania legitymacji studenckich/doktoranckich/nauczyciela w kuponie na zakładce "Dane do certyfikatu" zaznaczają opcję "Identyfikator certyfikatu:" i z listy wybierają:
      - dla ELS - "Osoba upoważniona do wystawiania legitymacji studenckiej"
      - dla ELD - "Osoba upoważniona do wystawiania legitymacji doktoranta"
      - dla ELNA - "Osoba upoważniona do wystawiania legitymacji"
  2. w przypadku problemów proszę dzwonić bezpośrednio do Pani Krystyny Szewczyk, pracownika PWPW, na tel. kom. 502-192-508.

 8. Ustalić termin odbioru certyfikatów lub/i czytników po wypełnieniu przez Państwa kuponu dzwoniąc bezpośrednio do Pani Krystyny Szewczyk, pracownika PWPW, na tel. kom. 502-192-508. Odbiór następuje w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ul. Rodziny Hiszpańskich 6 w Warszawie (lub inny adres wskazany podczas wypełniania kuponu).
 9. Po odebraniu podpisu kwalifikowanego należy zainstalować oprogramowanie ID Protect Client dla kart "DARK" (sterownik do karty) oraz dedykowaną aplikację Sigillum Sign 64-bit (do podpisywania dokumentów elektronicznych) 
  Problemy należy zgłaszać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres certyfikaty.ci@pw.edu.pl podając w temacie „Podpis kwalifikowany” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie http://5999.pw.edu.pl .Zgłoszeń można dokonywać również dzwoniąc pod wewnętrzny numer 5969, pod którym od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00, pracownicy Sekcji Usług Personalizacji przyjmują zgłoszenia.
 10. Pracownicy dziekanatów proszeni są o telefon do CI na numer wew. 59-69 celem dodania certyfikatu do systemu USOS.

nie dostarczenie dokumentów w formie papierowej do Centrum Informatyzacji, a także maila z danymi kogo dotyczy zamówienie podpisu kwalifikowanego, uniemożliwi przedłużenie terminu ważności/wystawienie nowych podpisów kwalifikowanych.

Pliki do pobrania:

Formularze zamówień:

Instrukcje dla użytkowników:

Podpisywanie plików PDF (pdf, 993,77 kB)

Podręcznik dla Użytkownika Systemu Sigillum Sign

Sterowniki i aplikacja do pobrania ze strony producenta