Podpis elektroniczny

Składanie wniosków o wydanie/przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowanych.

 

Cennik obowiązujący dla pracowników PW:

Opis Jednostkowa cena netto
nowy certyfikat kwalifikowany wraz z kartą kryptograficzną na okres 24 miesięcy 175
odnowienie certyfikatu na dotychczasowej karcie subskrybenta na okres 24 miesięcy 100
odnowienie certyfikatu na nowej karcie na okres 24 miesięcy 155
czytnik kablowy 30
czytnik token 35

 

W celu przedłużenia terminów ważności/wystawienia nowych certyfikatów kwalifikowanych należy:

 1. Wypełnić pola zaznaczone kolorem czerwonym na wniosku. Po uzyskaniu podpisu Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz Pełnomocnika Kwestora przesłać dokumenty w wersji papierowej do Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do Pana Waldemara Raźniaka. 
 2. Wysłać maila na adres Waldemar.Razniak@pw.edu.pl z następującymi informacjami:
  • Pełne imię (imiona) i nazwisko osoby, której dotyczy zamówienie.
   Uwaga: w przypadku, gdy nie ma drugiego imienia proszę wpisać 'brak drugiego imienia'.
  • Adres email osoby, na którą jest, bądź ma być zarejestrowany certyfikat.
  • Czy jest to odnowienie ważności podpisu, czy nowe zamówienie.
  • Czy chcą Państwo również zamówić nowy czytnik.
 3. Wypełnić kupon na stronie internetowej usługodawcy (link otrzymają Państwo w mailu).
 4. Ustalić termin odbioru certyfikatów lub/i czytników. Możliwe terminy zostaną Państwu przesłane drogą mailową wkrótce po wypełnieniu przez Państwa kuponu. Odbiór następuje w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ul. Rodziny Hiszpańskich 6 w Warszawie. 

W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt z Panem Waldemarem Raźniakiem: Waldemar.Razniak@pw.edu.pl, tel. wew.: 5969

Uwaga: nie dostarczenie dokumentów w formie papierowej do Centrum Informatyzacji, a także maila z danymi kogo dotyczy zamówienie podpisu elektronicznego uniemożliwi przedłużenie terminu ważności/wystawienie nowych certyfikatów.

Instrukcja wypełniania kuponu w EPR

Wniosek