System Rejestracji Usług

Zgodnie z Decyzją nr 180/2022 Rektora PW, Centrum Informatyzacji udostępniło pod adresem https://rejestracjauslug.ci.pw.edu.pl/ System Rejestracji Usług. Dostęp do Systemu wymaga zalogowania z wykorzystaniem poświadczeń w domenie @pw.edu.pl, uprawnienia do logowania zostały nadane Pełnomocnikom IT w poszczególnych jednostkach. System umożliwia wnioskowanie/rejestrację usług, które będą udostępnione w publicznej przestrzeni adresowej Politechniki Warszawskiej. Instrukcja korzystania z aplikacji znajduje się pod adresem https://rejestracjauslug.ci.pw.edu.pl/manual/, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z jej treścią. Rejestracji podlegają wszystkie usługi udostępnione w publicznej przestrzeni adresowej Uczelni (dostępne z publicznej sieci Internet) i należy jej dokonać do dnia 10 września 2022 r.

W przypadku problemów w korzystaniu z Systemu Rejestracji Usług lub konieczności dodania dodatkowych użytkowników (którzy będą wprowadzać dane dotyczące usług) prosimy o przesyłanie zgłoszenia na Service Desk, e-mail:  5999@pw.edu.pl.