Service Desk

W ramach unowocześniania pracy Centrum Informatyzacji, w styczniu 2014 roku uruchomiona została nowocześnie pojmowana usługa wsparcia serwisowego (tzw. Service Desk). Jest ona oparta na powszechnie już uznawanym standardzie dobrych praktyk w tym zakresie - ITIL. 

W tym celu w strukturze Centrum Informatyzacji, w Pionie Eksploatacji, powstała sekcja ds. wsparcia jednostek organizacyjnych PW. Zapewnia ona profesjonalną pomoc przy pojawiających się problemach z systemami i infrastrukturą informatyczną.

Proces obsługi zgłoszenia potrzeby interwencji serwisowej

Został uruchomiony jeden centralny punkt kontaktowy, do którego można zgłaszać wszystkie problemy związane z systemami informatycznymi znajdującymi się pod opieką Centrum. Niezależnie od tego, czy chodzi o problem z komputerem, oprogramowaniem, pocztą elektroniczną, Internetem, czy z innymi wkrótce wdrażanymi systemami, to w jednym miejscu otrzyma się pełne wsparcie. Problemy należy zgłaszać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres 5999@pw.edu.pl . Zgłoszeń można dokonywać również dzwoniąc pod wewnętrzny numer 5999, pod którym od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00, pracownicy Service Desk przyjmują zgłoszenia.

Niezależnie od typu problemu, każde zgłoszenie będzie zarejestrowane w systemie, dlatego pracownicy Service Desk będą prosić o następujące informacje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, komórka organizacyjna, adres z numerem pokoju. Należy koniecznie pamiętać o klasycznych zasadach bezpieczeństwa przy okazji zgłaszania problemów tzn. nigdy nie wpisywać do systemu, ani nie podawać przez telefon żadnych haseł.
Każde zgłoszenie otrzyma unikatowy numer, na który należy się powoływać przy ewentualnych dalszych kontaktach ze specjalistami Service Desk. Problemy, których nie udało się rozwiązać „od ręki”, w zależności od kategorii, będą przekazywane wewnątrz Centrum Informatyzacji do odpowiednich sekcji, które zajmą się ich rozwiązaniem – organizacja tego procesu leży w całości po stronie Centrum. System rejestracji zgłoszeń będzie powiadamiał na podany przez zgłaszającego adres e-mail o każdej zmianie statusu zgłoszenia dokonywanej w toku wystandaryzowanego procesu obsługi zgłoszenia.

Po rozwiązaniu problemu, pracownik Centrum Informatyzacji skontaktuje się ze zgłaszającym w celu potwierdzenia poprawności rozwiązania problemu, a następnie zamknie zgłoszenie.

Kontakt:

Service Desk

ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa.

tel. +48 (22) 234 5999, e-mail: 5999@pw.edu.pl

--