Rekrutacja

Centrum Informatyzacji zajmuje się utrzymaniem systemów służących do rekrutacji oraz kompleksowej obsługi procesów rekrutacji na Politechnice Warszawskiej

  • System Rekrutacja - https://www.zapisy.pw.edu.pl
    • Studia I, II stopnia oraz podyplomowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
    • Studia I, II stopnia dla cudzoziemców
  • IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów - https://irk.pw.edu.pl 
    • Szkoły Doktorskie