Centralna poczta dla studentów

Informacje ogólne

 • Poczta dla studentów jest realizowana w oparciu o usługę Exchange Online uruchomioną w chmurze Microsoft (Office 365);
 • Do posiadania konta ma prawo każdy student posiadający rejestracje na semestr;
 • Konta zakładane są automatycznie na bazie zawartości systemu Active Directory oraz synchronizacji z systemem USOS;
 • Konto pocztowe służy studentowi do realizacji zadań na uczelni;
 • Student nie może przekazywać danych do logowania innej osobie.

Format loginu oraz adresu pocztowego

 • Loginem do poczty studenckiej jest login z systemu Active Directory;
 • Login, bazuje na usos_id, dopełnionym do ośmiu znaków zerami z lewej strony. Poniżej załączamy przykłady:
  • Przykład: usos_id: 123456, login do poczty i Office365 to 00123456@pw.edu.pl;
  • Przykład drugi, usos _id: 1234567, login do poczty i Office365 to  01234567@pw.edu.pl;
 • Student otrzymuje adres email w formacie imie.nazwisko.XX.stud@pw.edu.pl gdzie XX to kolejny numer porządkowy;
 • Student otrzymuje dodatkowy adres email taki sam jak login do poczty studenckiej.

Logowanie do systemu pocztowego

 • Dostęp do poczty z adresu: https://outlook.office.com;
 • W celu zmiany hasła (lub jego wygenerowania) należy:
  • zalogować się do portalu USOSweb na stronie http://usosweb.usos.pw.edu.pl a następnie przejść do zakładki „DLA STUDENTÓW”;
  • następnie na dole strony kliknąć w ikonę „Office 365”;
  • na stronie wyświetlony zostanie login oraz link generowania hasła. Zostanie wygenerowane nowe hasło do portalu Office oraz konta pocztowego w domenie PW;
  • należy pamiętać, iż hasło wyświetlane jest jednorazowo i nie ma możliwości jego ponownego wyświetlenia;
  • prosimy o zapoznanie się z uwagami znajdującymi się pod nowym, wygenerowanym hasłem;
 • Zmiana hasła do poczty studenckiej:  https://passwordreset.pw.edu.pl/.
 • Adresy serwerów IMAP i SMTP są dostępne pod adresem https://outlook.office.com/mail/options/mail/accounts

Ochrona poczty

 • Mail-a przychodzące i wychodzące z systemu pocztowego są skanowane i klasyfikowane przez skanery pocztowe, więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://ci.pw.edu.pl/Uslugi/Poczta-elektroniczna/SPAM-czesto-zadawane-pytania;
 • Każdy użytkownik ma ustawione limity wysyłki:
  • Liczba jednoczesnych adresatów w jednej wiadomości: 100;
  • Liczba emaili wysłanych na zewanątrz (adres nie @pw.edu.pl) w ciągu 1h: 100;
  • Liczba emaili wysłanych wewnątrz (adresy chmurowe @pw.edu.pl) w ciągu 1h: 500;
  • Liczba emaili wysłanych w ciagu 24h: 500.

Ważność konta

Konto studenckie ważne jest przez 90 dni od zakończenia studiów. Następnie po tym konto zostaje wyłączone a licencja zmieniona na Exchange Online (Plan 1) for alumni aż do uzyskania ponownego statusu studenta lub wznowienia. Ważność konta absolwenta można dodatkowo przedłużyć za pomocą panelu dostępnego w USOS (DLA STUDENTÓW -> OFFICE 365). Aktualizowanie kont (włączanie lub wyłączenie) odbywa się raz dziennie w godzinach wieczornych (między 17:00 a 21:00).

https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=uslugi_pw/pw_office/index

Licencje

Informacje o licencjach są dostępne na zakładce https://ci.pw.edu.pl/Uslugi/Wsparcie-pracy-zdalnej/FAQ-aplikacje-chmurowe-Microsoft#eztoc25758_1_2

Powrót do spisu treści