IV Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

 

Plakat z programem wykładów

Program i treść wykładów

Długoterminowe przechowywanie danych cyfrowych: prototyp systemu archiwizacji dużych zbiorów danych

Wykładowcy: prof. dr hab. Krzysztof Marasek, mgr Jerzy Piotr Walczak
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Termin i miejsce: 6 października 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Modelowanie procesów wytwarzania

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk
Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji

Termin i miejsce: 20 października 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Symulacja wyników finansowych i wartości spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego

Wykładowca: dr Karol Klimczak
Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Finansów

Termin i miejsce: 3 listopada 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Złamanie niedeterminizmu problemów NP-zupełnych – przyszłość modelowania matematycznego i obliczeń równoległych

Wykładowca: mgr inż. Marek Malinowski
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Termin i miejsce: 17 listopada 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych w mikroskali: dane mikroobrazowe, symulacje, wizualizacja

Wykładowca: dr hab. inż. Anna Trykozko
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Termin i miejsce: 1 grudnia 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Projekt badawczy - KET Poland (Key Enabling Technologies Poland)

Wykładowcy: dr inż. Katarzyna Rostek - Wydział Zarządzania, dr Agnieszka Skala - Wydział Transportu
EntreTech: Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością Wysokiej Techniki przy Politechnice Warszawskiej”

Termin i miejsce: 15 grudnia 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Modelowanie matematyczne - złożoność obliczeniowa, teoria a praktyka

Wykładowca: dr inż. Krzysztof Bryś
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Termin i miejsce: 12 stycznia 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01