Symulacja wyników finansowych i wartości spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego

Wykładowca: dr Karol Klimczak
Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Finansów

Termin i miejsce: 3 listopada 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Badania eksperymentalne w zakresie finansów i rachunkowości wykorzystują gry giełdowe, w których bada się wpływ dostarczanych informacji na decyzje uczestników. Podobne gry znajdują zastosowanie w nauczaniu. Przedmiotem wykładu jest pokazanie symulacji wyników finansowych spółki oraz ceny rynkowej jej akcji za pomocą modelu zysku rezydualnego w wersji opublikowanej przez Jamesa Ohlsona (1995). Model ten został rozwinięty po to, aby uwzględnić parametry ryzyka specyficznego i systematycznego oraz umożliwić tworzenie równoległych scenariuszy dla portfela spółek o różnej charakterystyce. Rozkłady zmiennych wynikowych zbadano za pomocą symulacji Monte Carlo. Model pozwala na łatwą implementację w arkuszu kalkulacyjnym lub pakiecie statystycznym.

Prezentacja z wykładu (pdf, 525,10 kB)
Materiały dodatkowe (pdf, 341,32 kB)