II Seminarium - Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego.

Modelowanie problemów bioelektromagnetyzmu przy pomocy aktualnych narzędzi i technologii informatycznych

Wykładowca: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska

Termin: 7 października 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Elementy koncepcji „Industrie 4.0” w praktyce - systemowe modelowanie produktu w wirtualnym przedsiębiorstwie.

Wykładowca: Prezes Mariusz Zabielski, Dyrektor Sprzedaży Rafał Żmijewski
Siemens Industry Software

Termin: 21 października 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Wirtualne środowisko pracy w cyklu życia produktu

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Teodor Winkler
Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach; 
Instytut Inżynierii Produkcji
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska

Termin: 4 listopada 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Potrzeby modelowania na użytek doradztwa odnośnie do zarządzania automatyką przemysłową. Potencjał współpracy praktyki z nauką

Wykładowca: Dyrektor Tomasz Kibil
Ernst&Young
Dyrektor w Dziale Doradztwa Informatycznego, odpowiedzialny za Transformacje obszaru Informatyki i Automatyki Przemysłowej

Termin: 25 listopada 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Statystyczne tłumaczenie mowy

Wykładowca: dr hab. Krzysztof Marasek
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Termin: 2 grudnia 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Przełom w modelowaniu form przestrzennych. Cyfrowa kreacja, symulacja, optymalizacja i ewaluacja w dziedzinie architektury

Wykładowca: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jan Słyk
Wydział Architektury PW

Termin: 16 grudnia 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG
Wykład Pana Profesora został przerwany z powodu nakazu ewakuacji z Gmachu Głównego PW. Wykład zostanie dokończony w dniu: 28.04.2015 roku. Godzina i miejsce wykładu nie ulegają zmianie. 

Modelowanie wieloskalowe mikrodefektów w monokryształach germanu

Wykładowca: dr inż. Piotr Śpiewak
Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Termin: 13 stycznia 2015 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe

Wykładowca: dr hab. inż. Jacek Starzyński, dr inż. Robert Szmurło
Wydział Elektryczny PW

Termin: 27 stycznia 2015 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG