Wirtualne środowisko pracy w cyklu życia produktu

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Teodor Winkler
Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach; 
Instytut Inżynierii Produkcji
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska

Termin: 4 listopada 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Modele cech geometrycznych obiektów materialnych, cech antropometrycznych ludzi oraz modele zjawisk tworzą wirtualne środowisko pracy (WŚP). W referacie przedstawione zostaną model, struktura i składniki wirtualnego środowiska pracy (WŚP). Omówione zostaną zastosowania WŚP w poszczególnych stadiach cyklu życia produktu. Dla stadium projektowania pokazane zostaną scenariusze wirtualnego prototypowania złożonych systemów antropotechnicznych stosowanych w górnictwie. W stadium eksploatacji WŚP tworzy przestrzeń, w której kształtowane są bezpieczne warunki pracy. Relacje łączące człowieka z otoczeniem są przedmiotem modelowania i oceny w świetle kryteriów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Udostępnianie WŚP dla celów szkolenia użytkowników złożonych środków technicznych, dopełnia obszar zastosowań o narzędzia inżynierii wiedzy. Rozproszone i interdyscyplinarne grono twórców i użytkowników współczesnych produktów, stawia wysokie wymagania odnośnie mobilności WŚP. Pokazane zostaną zastosowania wykorzystujące technologie ICT.

pol_warsz_2014_Winkler_2 (pdf, 4,04 MB)