XII Seminarium

Przedsiębiorczość akademicka - prawda czy złudzenie?

Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Uniwersytet Jagielloński

Termin i miejsce: 14 stycznia 2020, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01

Zaufanie do technologii w e-administracji

Wykładowca: dr hab. inż. Joanna Ejdys, Politechnika Białostocka

Termin i miejsce: 10 grudnia 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01

Technologie społeczne komunikowania biznesowego

Wykładowca: dr hab. Andrzej Michalak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Termin i miejsce: 12 listopada 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01

Innowacyjna aparatura do wyrafinowanych badań stosowanych

Wykładowca: dr Andreas Glenz, Prevac

Termin i miejsce: 15 października 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 1.01

Plakat XII Seminarium