I Seminarium - Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania informatyki obsługującej takie zadania

Problemy obliczeniowe w dynamice atmosfery

Wykładowca: dr hab. inż. Lech Łobocki prof. nzw. PW
Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zespół Meteorologii

Termin: 4 marca 2014 godz. 15-17, sala 134 GG

Technologia GRID w badaniach naukowych na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN

Wykładowca: dr hab. inż. Adam Kisiel prof. nzw. PW 
Wydział Fizyki PW, Członek eksperymentu ALICE przeprowadzanego na LHC w CERN 

Termin: 18 marca 2014 r., godz. 15:00-17:00, sala 134GG

Serwer obliczeniowy IDOS dla zadań sterowania optymalnego

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak 
Wydział Mechatroniki PW, Instytut Automatyki i Robotyki  

Termin: 1 kwietnia 2014 r., godz. 15:00-17:00, sala 134 GG

Kolektywne emocje w cyberprzestrzeni - projekt CyberEMOTIONS

Wykładowca: dr inż. Julian Sienkiewicz 
Wydział Fizyki PW, Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych
(kier. Prof. Janusz Hołyst )

Termin: 15 kwietnia 2014r., godz. 15:00-17:00, sala 134 GG  

Nierównowagowe procesy w nadciekłych układach kwantowych

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Magierski 
Wydział Fizyki PW, Zakład Fizyki Jądrowej

Termin: 6 maja 2014r., godz 15:00-17:00, sala 134 GG 

Unitarny gaz atomów - pomiędzy nadprzewodnikiem a kondensatem Bosego-Einsteina.

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Magierski 
Wydział Fizyki PW, Zakład Fizyki Jądrowej 

Termin: 20 maja 2014 r., godz. 15:00-17:00, sala 134 GG

Niekonwencjonalne algorytmy CFD - masywnie równoległe obliczenia wielkoskalowe na procesorach GPU

Wykładowcy: mgr Łukasz Łaniewski-Wołłk, mgr inż. Wojciech Regulski, mgr inż. Michał Dzikowski, prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki, dr hab. inż. Jacek Szumbarski prof. nzw. PW 
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Zakład Aerodynamiki 

Termin: 3 czerwca 2014 r., godz. 15:000-17:00, sala 134 GG

Obserwacje satelitarne w prognozie i ocenie jakości powietrza - współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną.

Wykładowca: prof. Jacek Kamiński 
Europejska Agencja Kosmiczna  

Termin: 25 marca 2014 roku, godz. 15:00-17:00, sala 134 GG