X Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

Plakat X seminarium z programem wykładów

Koleje naprawdę wielkich prędkości

Wykładowca: dr inż. Andrzej Krzyszkowski
Termin i miejsce: 16 października 2018 r., g. 15:00, budynek WEiTI, sala AC

Kreatywność a Industry 4.0. Czy maszyny mogą być kreatywne? Perspektywy i możliwości wykorzystania dorobku psychologii kreatywności na rzecz machine learning.

Wykładowca: dr hab. Jan Fazlagić, prof. UEP
Termin i miejsce: 13 listopada 2018 r.,  g. 15:00, budynek CZIiTT, sala 4.01

Współczesna polityka pieniężna

Wykładowca: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Termin i miejsce: 11 grudnia 2018 r., g. 15:00, budynek CZIiTT, sala 4.01

Logistyka jako modelowy mix narzędzi zarządzania operacyjnego

Wykładowca: dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL
Termin i miejsce: 15 stycznia 2019 r., g. 15:00, budynek CZIiTT, sala 4.01

Plakat X Seminarium

Plakat X seminarium z programem wykładów