XI Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

Plakat XI Seminarium

Jacy jesteśmy? Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji.

Wykładowca: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka

Termin i miejsce: 12 marca 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01

Podejmowanie decyzji a tryby i błędy myślenia

Wykładowca: dr hab. Beata Jamka

Termin i miejsce: 9 kwietnia 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01

Idea przedsiębiorstw zwinnych

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

Termin i miejsce: 14 maja 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01

Plakat XI Seminarium

Plakat XI Seminarium