Podejmowanie decyzji a tryby i błędy myślenia

Wykładowca: dr hab. Beata Jamka

Termin i miejsce: 9 kwietnia 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01