IX Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

Plakat seminarium z programem wykładów

Internet Rzeczy w Smart Cities

Wykładowca: Prof. Cezary Orłowski
IBM Centre for Advanced Studies
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Termin i miejsce: 13 marca 2018 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Konferencja „Zarządzanie 4.0”

Zdjęcie profesora Karola Adamieckiego z mottem "Żadne bogactwa nie dadzą podstaw bytu narodowi samodzielnemu, bez pracy wydajnej i dobrze zorganizowanej"

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową „Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat” w dniu: 10 kwietnia, 2018, w godzinach 10:30 - 16:15

Modele organizacji w pełni zorientowanych na wiedzę

Wykładowca: dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Termin i miejsce:15 maja 2018 r., g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Plakat IX seminarium

Plakat seminarium z programem wykładów