Modele organizacji w pełni zorientowanych na wiedzę

Wykładowca: dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Termin i miejsce:15 maja 2018 r., g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01