Internet Rzeczy w Smart Cities

Wykładowca: Prof. Cezary Orłowski
IBM Centre for Advanced Studies
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Termin i miejsce: 13 marca 2018 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Celem prezentacji jest pokazanie stanu technologii Internetu Rzeczy które mogą znaleźć zastosowanie w Smart Cities. Na wstępie przedstawiono pojęcia podstawowe oraz wyniki projektu pokazującego stan gotowości miast do bycia Smart Cities. Wskazano też na możliwości wdrażania technologii Internetu Rzeczy. Następie omówiono węzły IoT na przykładzie węzłów sieci pomiarowych do pomiaru pyłu PM10. Kolejno wskazano na środowisko projektowe aplikacji oraz możliwości integracji z wykorzystaniem API (Application Programming Interface). Pokazano także na możliwości wykorzystania urządzeń Internetu Rzeczy do prognozowania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych oraz uczenia z wykorzystaniem IBM Watson. Na zakończenie przedstawiono możliwe kierunki rozwoju zarówno Smart Cities jak tez Internetu Reczy.

Prezentacja z wykładu (pdf, 3,32 MB)