Idea przedsiębiorstw zwinnych

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

Termin i miejsce: 14 maja 2019, g. 15:00, Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01