Potrzeby modelowania na użytek doradztwa odnośnie do zarządzania automatyką przemysłową. Potencjał współpracy praktyki z nauką

Wykładowca: Dyrektor Tomasz Kibil
Ernst&Young
Dyrektor w Dziale Doradztwa Informatycznego, odpowiedzialny za Transformacje obszaru Informatyki i Automatyki Przemysłowej

Termin: 25 listopada 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Przedsiębiorstwa sektorów paliwowo-gazowego, energetyki, chemii, logistyki czy transportu, gromadzą wolumeny danych pochodzących z systemów pomiarowych o rozmiarach niewyobrażalnych, nawet w nieodległej przeszłości. Dostępność układów pomiarowych mierzących praktycznie dowolne parametry fizyczne lub chemiczne, spadek kosztu utrzymania repozytoriów danych, wzrost wydajności systemów umożliwiających ich przetwarzanie, generują biznesowe oczekiwanie ich efektywnego wykorzystania dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie przedsiębiorstwa te bazują w większości wypadków na anachronicznych, uproszczonych modelach analityki kosztowej, prowadzących do uzyskiwania optimów lokalnych, kontrproduktywnych dla optymalizacji procesów w ujęciu „end-to-end“. Seminarium będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby efekty badań naukowych w dziedzinie tworzenia matematycznych modeli optymalizacyjnych i predykcyjnych, mogły być efektywnie zastosowane w rozwiązaniach przemysłowych. Podstawą stawianych tez będą rzeczywiste projekty realizowane przez polski zespół Doradztwa Informatycznego EY, na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Prezentacja z wykładu (pptx, 4,53 MB)