Elementy koncepcji „Industrie 4.0” w praktyce - systemowe modelowanie produktu w wirtualnym przedsiębiorstwie.

Wykładowca: Prezes Mariusz Zabielski, Dyrektor Sprzedaży Rafał Żmijewski
Siemens Industry Software

Termin: 21 października 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Siemens Industry Software jest światowym liderem w zakresie rozwiązań informatycznych służących do kompleksowego wsparcia procesu cyklu życia produktu (PLM – Product Lifecycle Management) oraz świadczy usługi związane z zarządzaniem zmianą w organizacjach wdrażających rozwiązania PLM. Kompleksowe odwzorowanie w rzeczywistości cyfrowej produktu oraz organizacji procesu jego wytwarzania pozwala na symulacyjne poszukiwanie optymalnych wariantów rozwiązań przy minimalnym koszcie takich analiz. W przemyśle, nie tylko polskim, wciąż dominuje rozproszone zarządzanie procesem biznesowym związanym z rozwojem i wytwarzaniem produktów. Często, ze względów historycznych, wybór rozwiązań informatycznych nie pozwala na integrację danych o produkcie z informacjami o jego sposobach wytwarzania, ani na budowę jednego spójnego środowiska pracy projektowej konstruktora, technologa i organizatora produkcji. W tym kontekście koncepcja „Industrie 4.0” wnosi propozycję rozwiązań biznesowych, wspartych technologiami informatycznymi, prowadzących do zasadniczych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane metody budowy zintegrowanego środowiska pracy projektowo-organizacyjnej, pozwalającego na prowadzenie pełnego procesu biznesowego przedsiębiorstwa produkcyjnego w oparciu o wirtualne środowisko pracy. Prezentowany materiał zostanie poparty konkretnymi przykładami zrealizowanych projektów cyfrowego odwzorowania działalności przedsiębiorstwa przemysłowego.

Prezentacja z wykładu (pdf, 5,33 MB)