Modelowanie problemów bioelektromagnetyzmu przy pomocy aktualnych narzędzi i technologii informatycznych

Wykładowca: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska

Termin: 7 października 2014 godz. 16:15-17:30, sala 134 GG

Dzisiejsza medycyna szeroko korzysta z osiągnięć techniki. Jednym z zagadnień tej tematyki jest oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm ludzki. Jest ono analizowane od różnych stron: jako zagrożenie dla zdrowia człowieka, podstawa technik diagnostycznych, albo narzędzie terapeutyczne. Modele komputerowe dają unikalną możliwość zajrzenia do wnętrza ciała w trakcie ekspozycji na zewnętrzne źródła pola. Są tanią i wygodną metodą badawczą, nie pozbawioną jednak wad. Złożona struktura ciała, zmienne parametry tkanek to główne źródła problemu wiarygodności wyników symulacji. Na seminarium zostaną przedstawione aktualne badania i problemy związane z modelowaniem numerycznym pól w tkankach żywych. Główna uwaga zostanie skupiona na polach wolnozmiennych, elektrycznych, magnetycznych oraz termicznych. Wyniki obliczeń zostaną zestawione dla różnych dokładności, poczynając od modeli uproszczonych, aż do realistycznych siatek o milimetrowej rozdzielczości.

Prezentacja z wykładu (pdf, 4,09 MB)