Modelowanie procesów wytwarzania

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk
Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji

Termin i miejsce: 20 października 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Pierwsza część wykładu dotyczyć będzie przeglądu typów modeli procesów stosowanych we współczesnym przemyśle wytwórczym: modele fizyczne (o malejącym znaczeniu) i matematyczne, w tym modele twarde, tj. oparte na prawach fizycznych) (first principles models), oraz modele miękkie, tj. oparte na danych (data-driven), wykorzystywane także w eksploracji danych (data mining). Zaprezentowane zostaną także główne obszary i sposoby zastosowań tych modeli oraz ich rola w projektowaniu, sterowaniu i diagnostyce zakłóceń procesów.

Druga część pokaże aktualne kierunki prac badawczych i rozwojowych prowadzonych na świecie oraz w Instytucie Technik Wytwarzania PW w zakresie zastosowań zaawansowanych modeli miękkich, typu systemów uczących się, w sterowaniu procesami wytwarzania.

Prezentacja z wykładu (pdf, 3,75 MB)