Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji

Wykładowca: dr hab. Marek Kowalski, prof. UKSW
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Termin i miejsce: 8 marca 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Po krótkiej prezentacji idei analitycznej złożoności obliczeniowej zostaną przedstawione główne rezultaty zastosowania jej metod do odtwarzania sygnałów analogowych o ograniczonym paśmie na podstawie dyskretnej informacji złożonej z ich zaburzonych próbek z uwzględnieniem jittera. Omówiona i zilustrowana przykładami zostanie również koncepcja wrażliwości promienia informacji, która zostanie odniesiona do ogółu zadań aproksymacyjnych.

Prezentacja z wykładu (pdf, 2,53 MB)