Komputerowe wspomaganie twórczości organizacji

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Termin i miejsce: 10 maja 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Zagadnie twórczości organizacyjnej i komputerowego jej wspomagania jest stosunkowo nowym i słabo rozpoznanym tematem badawczym. O ile problematyka twórczego rozwiązywania problemów, wspomagania twórczości na poziomie jednostki lub grupy, została szeroko opisana w literaturze przedmiotu, o tyle brakuje badań nad zagadnieniem systemów wspomagania twórczości organizacyjnej. Istnieje wyraźna luka poznawcza, przejawiająca się m.in. brakiem lub rozproszonym charakterem opracowań dotyczących istoty systemu informacyjnego dla twórczości organizacyjnej oraz źródeł i narzędzi jego wspomagania.

Rozwój współczesnych organizacji wymaga odwagi, inicjatywy, niezależności myślenia, działania, a przede wszystkim twórczości. Stwierdzenie to skłania do identyfikacji podstawowych nurtów współczesnego myślenia o zarządzaniu, a przede wszystkim zwrócenia uwagi na nowy, wyłaniający się kierunek zarządzania organizacją, jakim jest twórczość organizacyjna.

Współczesne teorie organizacji uwypuklają potrzebę radykalnego przeobrażenia zarządzania, rolę twórczej strategii organizacji, orientacji pozytywnej, szczęśliwości, zdrowia organizacyjnego, pokory, architektury innowacji, mądrości organizacyjnej, a także fizyki społecznej, odzwierciedlającej konwergencję nauk fizycznych i społecznych. Logikę wywodu, która zaznacza się w wymienionych teoriach naukowych można sprowadzić do stwierdzenia, że współczesne problemy zarządzania nie mogą być prawidłowo sformułowane, a tym bardziej rozstrzygane w kategoriach dotychczasowych, starych sposobów rozumowania. Jeżeli chcemy z powodzeniem rozwiązywać dylematy zarządzania, to musimy przejść do radykalnie nowych, twórczych sposobów myślenia, budowy nowego systemu informacyjnego, a także słownika i języka, nawiązującego do twórczości, przedsiębiorczości, a także innowacyjności.

Potrzeba twórczego myślenia, działania i twórczego zarządzania organizacją jest znana nie od dziś. Jednak w ostatnich latach rola twórczości znacznie wzrosła. Niektórzy nawet zapowiadają nadejście nowej ery rozwoju społeczno-gospodarczego - ery twórczości, charakteryzującej się nowymi modelami zarządzania, zachęcającymi cale organizacje oraz ludzi do kreatywności i innowacyjności. Twórczość urasta do rangi nowego kierunku zarządzania organizacją.

Szczególnie interesujące spojrzenie na zagadnienie twórczości organizacyjnej otwiera się w ramach strategicznego podejścia zasobowego i dynamicznych zdolności organizacji, w myśl których o powodzeniu strategii organizacji decyduje konfiguracja jej zasobów i umiejętności oraz zdolność do ustawicznego nabywania nowych zasobów i tworzeniu z nich nowych konfiguracji.

W prezentacji będą przedstawione doświadczenia i wyniki badań z realizacji projektu badawczego pt. „Metodologia komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Realizacja tematu kierowana jest przez panią profesor Celinę Olszak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zastępcą i osobą odpowiedzialną za realizację wybranych zadań badawczych jest prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki.

Prezentacja (pdf, 2,41 MB)