Informatyzacja uczelni publicznej – ujęcie modelowe

Wykładowcy: Andrzej Zajkowski, Janusz Stańczak
Centrum Informatyzacji PW 

Termin i miejsce: 23 maja 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 3.07

Specyficzne środowisko funkcjonowania Uczelni publicznej powoduje wyzwania w zakresie zarządzania uczelnią, co przekłada się również na zarządzanie informatyzacją uczelni publicznej, w tym realizację projektów o charakterze IT, zwłaszcza wdrożeń dużych systemów informatycznych. 

Programowanie informatyzacji uczelni publicznej, jako podstawowe narzędzie zarządzania, wymaga specyficznego podejścia, którego scharakteryzowanie jest celem niniejszej prezentacji. Takie podejście służy do utrzymywania poszczególnych decyzji związanych z realizacją programu informatyzacji w ramach umownych granic tolerancji wyznaczanych przez strategię informatyzacji. Strategia informatyzacji jest strategią dziedzinową, stąd formułowana i praktykowana jest w kontekście strategii rozwoju uczelni, a dodatkowo w kontekście wzorców zewnętrznych wobec uczelni – dobrych praktyk profesji informatycznej oraz procesów informatyzacji strefy publicznej. Usługi teleinformatyczne świadczone w uczelni publicznej są poddane oddziaływaniu szeregu czynników wskazujących na konieczność dokonywania zmian pewnych elementów tych usług. Wynikająca z tego ewolucja usług powinna zmierzać w kierunku zgodnym ze wspomnianą strategią rozwoju uczelni.

Proces ten wspomaga, jak wspomniano wyżej, opracowana na bazie Strategii Rozwoju PW, Strategia Informatyzacji, która wskazuje istotne znaczenie centralizacji usług informatycznych i odmiejscowienia IT. Wpływa jednocześnie na obniżenie kosztów i poprawę jakości świadczonych usług.

Prezentacja wskazuje podejście do informatyzacji złożonej instytucji, jaką jest uczelnia publiczna, w odniesieniu do Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie 1: Prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki otwiera wykład

Zdjęcie 1: Prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki otwiera wykład

Zdjęcie 2: Podsumowanie wykładu przez mgr inż. Andrzeja Zajkowskiego

Zdjęcie 2: Podsumowanie wykładu przez mgr inż. Andrzeja Zajkowskiego

Prezentacja z wykładu (pdf, 1,62 MB)