Czy jest możliwe stworzenie efektywnego systemu wspierania rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym

Wykładowca: Dionizy Smoleń
Dyrektor w PWC

Termin i miejsce: 7 marca 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Wystąpienie dotyczyć będzie wybranych doświadczeń firmy doradczej PwC, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: marketing gospodarczy tj. przyciąganie inwestorów, promocja i wsparcie eksportu, opracowanie strategii i programów rozwoju wybranych specjalizacji regionalnych, identyfikacja i rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji.

Wystąpienie służyć będzie próbie odpowiedzi na pytanie o determinanty budowy skutecznych systemów wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności na szczeblu regionalnym przez samorządy województw, przy wykorzystaniu potencjału oraz zaangażowania różnych interesariuszy.

Prezentacja z wykładu (pdf, 2,52 MB)