Zarządzanie publiczne – między naukami o administracji a naukami o zarządzaniu

Wykładowca dr hab. Marek Ćwiklicki na tle ekranu z prezentacją

Dr hab. Marek Ćwiklicki

Wykładowca: dr hab. Marek Ćwiklicki
Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomiczneog w Krakowie

Termin i miejsce: 9 maja 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Celem wystąpienia jest omówienie zarządzania publicznego z perspektywy dwóch dyscyplin naukowych: nauki administracji i nauk o zarządzaniu. Ponadto uwaga zostanie zwrócona na różnice i podobieństwa między zbliżonymi pod względem znaczeniowym tj. administracji publicznej i zarządzania publicznego. W zakończeniu wystąpienia zostanie przedstawiona współczesna interpretacja zarządzania publicznego.

Prezentacja z wykładu (pdf, 233,01 kB)