Modelowanie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach budowlanych

Wykładowca: dr inż. Eryk Głodziński
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji

Termin i miejsce: 21 marca 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Głównym celem referatu jest przedstawienie modelu systemu zarządzania projektami na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych pełniących rolę generalnych wykonawców. Scharakteryzowane zostaną jego najważniejsze elementy strukturalne – interesariusze, procesy, narzędzia wspomagające czy dokumentacja. Omówione będą problemy związane z  równoczesnym wykorzystywaniem wiedzy oraz umiejętności inżynierskich i organizatorskich w zarządzaniu złożonymi projektami.  Wskazane zostaną najważniejsze zagadnienia menedżerskie, z którymi na co dzień musi radzić sobie kierownik projektu (kontraktu) czy kierownik budowy, w tym zarządzanie pracownikami czy relacjami z klientem, podwykonawcami oraz zarządem przedsiębiorstwa budowlanego. Wyjaśnione będą zagadnienia ekonomiczne, które należy uwzględniać w trakcie realizacji projektów budowlanych, w tym zakres współpracy z działami księgowości czy controllingu. 

Prezentacja z wykładu (pdf, 2,04 MB)