Oprogramowanie inżynierskie

Oprogramowanie dydaktyczne i badawcze, na którego używanie można uzsykać licencję w CI:

ABAQUS

Oprogramowanie przeznaczone do symulowania odpowiedzi struktur i ciał stałych na działanie różnych warunków zewnętrznych środowiska (obciążenie, temperatura, wstrząs, uderzenie itp.). Dotyczy złożonych problemów inżynierskich od analizy liniowej do zagadnień nieliniowych. Opiera się na metodzie elementu skończonego.

ANSYS

ANSYS - Pakiet do obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji (statyka i dynamika), analizy i modelowania dynamiki przepływów oraz analizy zjawisk w polach elektromagnetycznych. Umożliwia rozwiązywanie problemów z aerodynamiki. Może być wykorzystywany do analizy wybuchu pyłów, turbulentnych procesów spalania itp. 

AUTODESK

Aktualne oprogramowanie Autodesk dla dydaktyki

Aktualne oprogramowanie z rodziny AUTODESK dla dydaktyków oraz studentów znajdą Państwo na stronie http://www.autodesk.com/education/free-software/all

Oprogramowanie jest bezpłatne - wymagane jest jedynie założenie konta.

LabVIEW

LABoratory Virtual Instrument Engineering Workbench - środowisko programistyczne ułatwiające tworzenie oprogramowania dla potrzeb laboratoriów pomiarowych.

MATHEMATICA

Licencja 2016/2017 jest już dostępna.

Uniwersalne środowisko pozwalające realizować wszelkie obliczenia matematyczne.

MATLAB

Centrum Informatyzacji od dnia 1 kwietnia 2016 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. 

Nowa licencja uczelniana Total Academic Headcount Full Suite oprogramowania MATLAB i Simulink 2019/2020 jest już dostępna. Aby zachować ciągłość licencji należy zaktualizować licencje oprogramowania zgodnie z instrukcją (poniżej). Aby uzyskać dane potrzebne do zaktualizowania lokalnych serwerów licencji należy zgłosić się do administratora licencji.

Instalacja licencji TAH

Klucze instalacyjne

Klucz studencki (txt, 47 B)
How to update TAH license (pdf, 162,67 kB)

Klucze pracownicze dystrybuowane są przez administratora licencji.

Administratorem licencji TAH na Politechnice Warszawskiej jest p. Piotr Furmanek mail: Piotr.Furmanek@pw.edu.pl

W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorem licencji lub na jego wniosek
z Działem Technicznym firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (support@ont.com.pl, tel. 12 630 49 55).

Ze strony producenta za licencję TAH w Politechnice Warszawskiej odpowiada Remigiusz Lipiec z firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (remigiusz.lipiec@ont.com.pl, tel. +48 606 127 308 ). 

NX

Informacja o Licencji:

Oprogramowanie Siemens NX jest zintegrowanym rozwiązaniem do obsługi projektowania produktów, analiz inżynierskich i produkcji, które pomaga w szybszym i bardziej efektywnym dostarczaniu lepszych produktów.

Oprogramowanie firmy MSC Software

Oprogramowanie firmy MSC Software to oprogramowanie CAE (Computer Aided Engineering) do wspomagania prac inżynierskich. Na oprogramowanie MSC składają się min. produkty do symulacji liniowych i nieliniowych elementów skończonych (MES), mutlibody (MB) - układów wieloczłonowych, systemów sterowania i wiele innych aplikacji.

ORIGIN

Program Origin jest pakietem, umożliwiającym pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych.

Platforma ArcGIS

Platforma tworzenia map dla instytucji.

QuickerSim CFD Toolbox dla oprogramowania Matlab

Centrum Informatyzacji od maja 2019r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą University License oprogramowania QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB. Jest to wtyczka do programu MATLAB umożliwiająca wykonywanie symulacji cieplno-przepływowych (CFD, Computational Fluid Dynamics).

Przykładowe symulacje to:

 - przepływ laminarny płynów (woda, krew, powietrze),

 - przepływ z wymianą ciepła (wymienniki ciepła),

 - aerodynamika,

 - dyfuzja substancji,

 - przewodzenie ciepła w ciałach stałych.

Licencja do prowadzenia prac badawczych i dydaktycznych jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. Liczba licencji jest nieograniczona.

SAS

System integrujący różnorodne środowiska operacyjne, bazy danych użytkowników oraz potrzeby analityczne i informacyjne.

SolidEdge

Oprogramowanie Solid Edge® jest najbardziej kompleksowym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym obecnie na rynku. Solid Edge, kluczowy komponent pakietu Velocity Series, znacząco ułatwia szybsze projektowanie i wprowadzanie zmian oraz lepsze ponowne wykorzystanie zaimportowanych danych.

SOLIDWORKS

Oprogramowanie typu CAD oparte o jądro PARASOLID, który generuje geometrię przestrzenną projektowanego detalu.

SolidWorks daje wybór oprogramowania do projektowania 3D CAD, kontroli projektu, zarządzania dokumentacją produktu PDM.

STATGRAPHICS Centurion

Oprogramowania STATGRAPHICS Centurion dostępne jest w wersji 17.11.1

Statgraphics Centurion - Program do statystycznej analizy danych.

STATISTICA

STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji.