MATLAB

Centrum Informatyzacji od dnia 1 kwietnia 2016 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. 

Licencja uczelniana 2017/2018 jest już dostępna. Aby zachować ciągłość licencji należy zaktualizować licencje oprogramowania zgodnie z instrukcją (poniżej).

Instalacja licencji TAH

Klucze instalacyjne

Klucz studencki (plain, 47 B)

Klucze pracownicze dystrybuowane są przez administratora licencji.

Administratorem licencji TAH na Politechnice Warszawskiej jest p. Piotr Furmanek mail: Piotr.Furmanek@pw.edu.pl

W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorem licencji lub na jego wniosek
z Działem Technicznym firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (support@ont.com.pl, tel. 12 630 49 55).

Ze strony producenta za licencję TAH w Politechnice Warszawskiej odpowiada Remigiusz Lipiec z firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (remigiusz.lipiec@ont.com.pl, tel. +48 606 127 308 ). 

Informacja o Licencji:

Język i środowisko programistyczne do obliczeń matematycznych i technicznych. Umożliwia gromadzenie danych, ich analizę, badanie, wizualizację. Zawiera narzędzia do modelowania i symulacji oraz integracji z C, C++, Fortranem i Java.

Skład licencji TAH w Politechnice Warszawskiej:

Moduły podstawowe:

 • MATLAB,
 • Simulink,
 • Symbolic Math Toolbox
 • Bioinformatics Toolbox
 • Control System Toolbox,
 • Curve Fitting Toolbox,
 • Data Acquisition Toolbox,
 • DSP System Toolbox,
 • Image Processing Toolbox,
 • Instrument Control Toolbox,
 • Optimization Toolbox,
 • Signal Processing Toolbox,
 • Simscape Multibody,
 • Stateflow,
 • Statitics and Machine Learning Toolbox,
 • Simscape,
 • Parallel Computing Toolbox,
 • Simulink Control Design.

Moduły rozszerzające:

 • Communications System Toolbox,
 • Database Toolbox,
 • Embedded Coder,
 • Filter Design HDL Coder,
 • Fixed-Point Designer,
 • Fuzzy Logic Toolbox,
 • Global Optimization Toolbox,
 • HDL Coder,
 • Image Acquisition Toolbox,
 • Mapping Toolbox,
 • MATLAB Compiler SDK,
 • MATLAB Coder,
 • MATLAB Compiler,
 • MATLAB Report Generator,
 • Model Predictive Control Toolbox,
 • Neural Network Toolbox,
 • Partial Differential Equation Toolbox,
 • Robust Control Toolbox,
 • Simscape Electronics,
 • Simscape Power Systems,
 • Simulink Code Inspector,
 • Simulink Coder,
 • Simulink Design Optimization,
 • Simulink Design Verifier,
 • Simulink Desktop Real-Time,
 • Simulink PLC Coder,
 • Simulink Real-Time,
 • Spread Link,
 • Simulink Verification and Validation,
 • System Identification Toolbox,
 • Wavelet Toolbox,
 • Computer Vision Systems Toolbox,
 • Phased Array System Toolbox,
 • RF Toolbox,
 • SimRF.

Użytkownicy licencji TAH mogą skorzystać z bezpłatnych materiałów dydaktycznych:

 

 • Step – by – Step Guides to MATLAB and Simulink

 

Przewodnik zawiera 5 rozbudowanych bloków tematycznych: MATLAB, Simulink, Signal Processing, Control System, Computation Math. Są one przeznaczone głównie dla studentów, ale mogą również stanowić uzupełnienie innych materiałów szkoleniowych.

www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/

 

 • MATLAB Courseware

 

Materiały te skierowane są przede wszystkim dla wykładowców, zawierają przygotowane wykłady i przykłady w programie MATLAB.

http://www.mathworks.com/academia/courseware/

 

 • Bezpłatny kurs z podstaw programu MATLAB

 

https://matlabacademy.mathworks.com/

 

 • Project – Based Learning (PBL)

 

PBL to metoda nauczania oparta na praktycznym wykorzystaniu zdobytych umiejętności. MathWorks oferuje 6 bloków tematycznych, m. in., robotyka i mechatronika, przetwarzanie obrazów. Na stronie ONT znajduje się 7 filmów instruktażowych, w jaki sposób można samodzielnie zaprojektować robota mobilnego.

http://www.ont.com.pl/rozwiazania/obszary-zastosowan/nauka-i-edukacja/

http://www.mathworks.com/academia/hardware/

 

 • MATLAB Central

Na portalu można pobrać i udostępnić bezpłatnie m-pliki, które są tworzone przez pasjonatów oprogramowania MATLAB.

www.mathworks.com/matlabcentral

 

 • Webinaria

 

Webinaria opublikowane na stronie MathWorks i ONT mają zróżnicowany poziom trudności i dotyczą wielu zagadnień.

http://www.mathworks.com/videos/

http://www.ont.com.pl/do-pobrania/nagrane-webinaria/

 

 • MATLAB and Simulink Based Books

 

Liczba książek na temat programu MATLAB stale rośnie. Książki polecane przez producenta maja bardzo urozmaiconą tematykę.

http://www.mathworks.com/support/books/index.html  

Więcej informacji:
http://www.mathworks.com/products/matlab/
 

 
 Kontakt: Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.