SAS

System integrujący różnorodne środowiska operacyjne, bazy danych użytkowników oraz potrzeby analityczne i informacyjne.

Umożliwia dostęp do popularnych baz danych i oferuje narzędzia do czytania wszelkich niestandardowych formatów danych. Pozwala na tworzenie własnych baz danych, zarządzanie danymi, ich wszechstronną analizę oraz tworzenie raportów graficzno-tekstowych. Umożliwia ponadto zarządzanie projektami, analizowanie decyzji podejmowanych na podstawie niepewnych przesłanek, rozwiązywanie problemów programowania liniowego i nieliniowego, rozwiązywanie problemów sieciowych, tworzenie i uczenie sieci neuronowych.

 
Informacja o Licencji:
SAS dostępny jest w ramach uczelnianej licencji dającej prawo do używania oprogramowania do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych.

Licencja obejmuje:

 • Academic Analysis Suite September 30, 2010
 • Base SAS Software September 30, 2010
 • SAS/ACCESS Interface to ODBC Software
 • SAS/ACCESS Interface to OLE DB Software
 • SAS/ACCESS Interface to PC Files Software
 • SAS/CONNECT Software
 • SAS/ETS Software
 • SAS/FSP Software
 • SAS/GRAPH Software
 • SAS/IML Software
 • SAS/INSIGHT Software
 • SAS/SHARE Software
 • SAS/STAT Software
 • Enterprise Miner Client Solution September 30, 2010
 • SAS AppDev Studio September 30, 2010
 • SAS BI Server September 30, 2010
 • SAS Data Integration Server September 30, 2010
 • SAS Forecast Server September 30, 2010
 • SAS OLAP Server Package September 30, 2010
 • SAS Text Miner Server September 30, 2010
 • SAS Data Quality Server September 30, 2010
 • SAS Integration Technologies Software September 30, 2010
 • SAS OnlineTutor Basic and Intermediate SAS September 30, 2010
 • SAS OnlineTutor Advanced September 30, 2010
 • SAS/ACCESS Interface to ORACLE Software September 30, 2010
 • SAS/GIS Software September 30, 2010
 • SAS/OR Software September 30, 2010
 • SAS/QC Software September 30, 2010

Pliki instalacyjne można pobrać tutaj. Dostęp uwierzytelniany jest loginem i hasłem, które można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk  podając imię, nazwisko, tel. służbowy i jednostkę PW. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację z loginem i hasłem.

 
Więcej informacji:
www.sas.com/poland

 
Kontakt: Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.