Platforma ArcGIS

Platforma tworzenia map dla instytucji.

Produkty firmy Esri są funkcjonalnymi narzędziami do gromadzenia, administrowania, prezentacji i analizowania danych przestrzennych. Umożliwiają one przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji, czyli różnych aspektów, których nie można odczytać wprost na podstawie tabelarycznego zapisu danych. Jest to szczególnie przydatne podczas podejmowania decyzji. ArcGIS zawiera gotowe do wykorzystania narzędzia, które pozwalają budować modele, skrypty i kompletne procesy pracy, co pomaga lepiej odpowiadać na pytania, testować prognozy i sprawdzać relacje przestrzenne między danymi.

Dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej dostępne są rozwiązania typu desktop (ArcGIS for Desktop Advanced, rozszerzenia), rozwiązania serwerowe (ArcGIS for Server Advanced, rozszerzenia), webowe (ArcGIS Online), mobilne (ArcPad, ArcGIS Mobile), jak również rozwiązania deweloperskie (EDN) i inne wyspecjalizowane narzędzia.

W celu pozyskania oprogramowania dla Wydziałów PW proszę o kontakt z p. Piotrem Przerwą -mail: Piotr.Przerwa@pw.edu.pl

Więcej informacji o produktach Esri: http://www.esri.pl/produkty/

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych certyfikowanych szkoleń na Platformie Virtual Campus (wymagany master code od Administratora licencji na Uczelni).

Wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej mają możliwość skorzystania z licencji rocznych indywidualnych ArcGIS for Desktop z rozszerzeniami do zainstalowania na komputerach prywatnych. Numer rejestracyjny licencji można uzyskać od Administratora Uczelni lub na Wydziale. W celu autoryzacji numeru EVA(numer) należy go aktywować na stronie https://accounts.esri.com/, a następnie autoryzować w ArcGIS Administrator (Advanced, Single Use).

Zapraszamy do odwiedzenia Portalu Edukacyjnego http://edu.esri.pl/. Kontakt: Edukacja@esri.pl 

Wszystkie produkty Esri Inc. udostępnione w ramach licencji Site dla Edukacji mogą być wykorzystywane do celów wyłącznie niekomercyjnych.