STATISTICA

STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji.

STATISTICA zawiera nie tylko procedury statystyczne i graficzne ogólnego przeznaczenia i związane z nimi narzędzia zarządzania danymi, ale także specjalistyczne techniki analityczne (np. do badań społecznych, biomedycznych, technicznych).

Informacja o licencji:

Licencja Site License dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej obejmuje zestaw programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (wersja polska i angielska)wraz z dodatkowym modułem Zestaw PLUS (wersja polska), czyli następujące moduły analityczne:

 

 

Dodatkowe informacje:

Centrum Informatyzacji dystrybuuje praktycznie nieograniczoną ilość licencji oprogramowania Statistica która są dostępne dla pracowników, pracowni studenckich oraz studentów wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej. Licencja ważna jest do 30 września 2019 r.

Warunki i sposób uzyskania nośników

Publikacje dotyczące oprogramowania STATISTICA dostępne w Bibliotece Głównej PW:

1.  Statistica 8 bliżej Ciebie - Kraków 2007
2.  Statystyka dla jakości produktów i usług – six sigma i inne strategie - Kraków 2002
3.  Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Warszawa - Kraków 2004
4.  Statystyka i data mining w praktyce - Warszawa - Kraków 2004
5.  Wprowadzenie do sieci neuronowych - Kraków 2001
6.  Zastosowania statystyki i data mining - Kraków 2006
7.  Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Kraków 2006
8.  Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych - Kraków 2007
9.  Statystyczne sterowanie procesami - doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA - Kraków 2000
10.  Statistica – opis systemu
11.  Statistica Visual Basic - Przewodnik
12.  Statistica PL – Tom IV statystyki przemysłowe
13.  Statistica - Przewodnik
14.  Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Kraków 2009
15.  Statistica Visual Basic Primer - Tulsa 2004
16.  Statistica Quick Reference - Tulsa 2004
17.  Statistica Data Miner - Tulsa 2005
18.  Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków 2010
19.  Medycyna i analiza danych - Statsoft, Kraków 2010
20.  Analiza danych w programie Statistica - Przegląd - Statsoft, Kraków 2010
21.  Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych - Statsoft, Kraków 2010
22.  Skoring w zarządaniu ryzykiem - Statsoft, Kraków 2010
23.  Zastosowanie nowocdzesnej analizy danych w administracji publicznej - Statsoft, Kraków 2009
24.  SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji - Oficyna Wydawnicza PW - Warszawa 2009
25.  Metody statystyczne w biologii - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - Gdańsk 2010
26.  Statystyka - Difin - Warszawa 2011
27.  Praktyczna Analiza Danych w Marketingu i Badaniach Rynku - Statsoft, Kraków 2010
28.  Zastosowania Statystyki i Data Miting w badaniach naukowych - Statsoft, Kraków 2011
29.  Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach - Statsoft, Kraków 2011
30.  Analiza danych w programie Statistica – przegląd - Statsoft, Kraków 2011
31.  Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium - Statsoft, Kraków 2011
32.  Statistica – przewodnik – Statsoft, Kraków 2011

 

STATISTICA Zestaw PLUS

Dodatek STATISTICA Zestaw PLUS zawiera bogaty zestaw specjalistycznych narzędzi i metod analizy danych, obejmujących m.in. analizę braków danych, kreator reguł poprawności danych, krzywe ROC, metaanalizę, metaregresję, kreator regresji logistycznej, analizę conjoint oraz szereg innych narzędzi przydatnych w codziennej pracy analityka. Szczegółowy opis funkcjonalności tego dodatkowego programu można znaleźć na stronie https://www.statsoft.pl/Zasoby/Do-pobrania/Zestawy-analityczne/ Aby korzystać z narzędzi dostępnych w Zestawie PLUS należy go doinstalować do programu Statistica. Do instalatora dołączony jest plik licencyjny License.xml, o wskazanie którego poprosi program podczas instalacji. Archiwum z instalatorem zawiera plik. PDF w którym znajduje się szczegółowa instrukcja instalacji oraz obszerna instrukcja korzystania z dodatkowych modułów zawartych w programie.

Kontakt:  Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.