STATISTICA

STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji.

Najnowsza licencja oprogramowania ważna do 30 września 2023 r. wraz z kodami przedłużającymi działanie zainstalowanej wersji jest już dostępna.   

STATISTICA zawiera nie tylko procedury statystyczne i graficzne ogólnego przeznaczenia i związane z nimi narzędzia zarządzania danymi, ale także specjalistyczne techniki analityczne (np. do badań społecznych, biomedycznych, technicznych).

Informacja o licencji:

Licencja Site License dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej obejmuje zestaw programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (wersja polska i angielska)wraz z dodatkowym modułem Zestaw PLUS (wersja polska), czyli następujące moduły analityczne:

 

 

Dodatkowe informacje:

Centrum Informatyzacji dystrybuuje praktycznie nieograniczoną ilość licencji oprogramowania Statistica która są dostępne dla pracowników, pracowni studenckich oraz studentów wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Warunki i sposób uzyskania nośników

Zasób z oprogramowaniem dla studentów znajduje się pod adresem:

https://wutwaw.sharepoint.com/sites/licenses

Aby dostać się do ww. zasobu należy zalogować się swoim kontem w domenie @pw.edu.pl

Publikacje dotyczące oprogramowania STATISTICA dostępne w Bibliotece Głównej PW:

1.  Statistica 8 bliżej Ciebie - Kraków 2007
2.  Statystyka dla jakości produktów i usług – six sigma i inne strategie - Kraków 2002
3.  Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Warszawa - Kraków 2004
4.  Statystyka i data mining w praktyce - Warszawa - Kraków 2004
5.  Wprowadzenie do sieci neuronowych - Kraków 2001
6.  Zastosowania statystyki i data mining - Kraków 2006
7.  Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Kraków 2006
8.  Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych - Kraków 2007
9.  Statystyczne sterowanie procesami - doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA - Kraków 2000
10.  Statistica – opis systemu
11.  Statistica Visual Basic - Przewodnik
12.  Statistica PL – Tom IV statystyki przemysłowe
13.  Statistica - Przewodnik
14.  Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Kraków 2009
15.  Statistica Visual Basic Primer - Tulsa 2004
16.  Statistica Quick Reference - Tulsa 2004
17.  Statistica Data Miner - Tulsa 2005
18.  Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków 2010
19.  Medycyna i analiza danych - Statsoft, Kraków 2010
20.  Analiza danych w programie Statistica - Przegląd - Statsoft, Kraków 2010
21.  Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych - Statsoft, Kraków 2010
22.  Skoring w zarządaniu ryzykiem - Statsoft, Kraków 2010
23.  Zastosowanie nowocdzesnej analizy danych w administracji publicznej - Statsoft, Kraków 2009
24.  SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji - Oficyna Wydawnicza PW - Warszawa 2009
25.  Metody statystyczne w biologii - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - Gdańsk 2010
26.  Statystyka - Difin - Warszawa 2011
27.  Praktyczna Analiza Danych w Marketingu i Badaniach Rynku - Statsoft, Kraków 2010
28.  Zastosowania Statystyki i Data Miting w badaniach naukowych - Statsoft, Kraków 2011
29.  Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach - Statsoft, Kraków 2011
30.  Analiza danych w programie Statistica – przegląd - Statsoft, Kraków 2011
31.  Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium - Statsoft, Kraków 2011
32.  Statistica – przewodnik – Statsoft, Kraków 2011

 

STATISTICA Zestaw PLUS

Dodatek STATISTICA Zestaw PLUS zawiera bogaty zestaw specjalistycznych narzędzi i metod analizy danych, obejmujących m.in. analizę braków danych, kreator reguł poprawności danych, krzywe ROC, metaanalizę, metaregresję, kreator regresji logistycznej, analizę conjoint oraz szereg innych narzędzi przydatnych w codziennej pracy analityka. Szczegółowy opis funkcjonalności tego dodatkowego programu można znaleźć na stronie https://www.statsoft.pl/Zasoby/Do-pobrania/Zestawy-analityczne/ Aby korzystać z narzędzi dostępnych w Zestawie PLUS należy go doinstalować do programu Statistica. Do instalatora dołączony jest plik licencyjny License.xml, o wskazanie którego poprosi program podczas instalacji. Archiwum z instalatorem zawiera plik. PDF w którym znajduje się szczegółowa instrukcja instalacji oraz obszerna instrukcja korzystania z dodatkowych modułów zawartych w programie.

Kontakt:  Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.